1. Alger

  Alger, arabiska Al-Jazāūir, huvudstad i Algeriet; 2,2 miljoner invånare (2010).
 2. Gottfried Berthold

  Berthold, Gottfried, 1854–1937, tysk botanist, professor i Göttingen 1887–1923.
 3. inkrustering

  inkrustering, även inkrustation, inom botaniken inlagring i växters och algers cellväggar av mineralämnen, t.ex. kalciumkarbonat och kiselsyra.
 4. konidium

  konidium, konidie, konidiespor, ibland detsamma som sporangium, dvs. vissa algers och algsvampars sporproducerande organ då sådana faller av hela utan att först öppna sig, som hos vissa grönalger och bladmögel.
 5. organografi

  organografi, läran om växters, algers och svampars organ och dessa organs relationer till varandra.
 6. Per Halldal

  Halldal, Per, 1922–86, norsk-svensk växtfysiolog, professor i fysiologisk botanik vid Umeå universitet (1967–72) och i botanik vid Oslo universitet (1972–86).
 7. Johan Areschoug

  Areschoug, Johan, 1811–87, botanist, professor i Uppsala 1858–76.
 8. morfologi

  morfologi, inom humanmedicinen, veterinärmedicinen och zoologin läran om kroppens, organens, vävnadernas, cellernas m.m. strukturella uppbyggnad och form under normala och inte normala förhållanden.
 9. kabyler

  kabyler, berberfolk i Algeriet och Marocko.
 10. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.