1. alggyttja

  alggyttja, organogen, sedimentär jordart, till stor del uppbyggd av algrester.
 2. gyttja

  gyttja, organisk jordart, bildad i insjöar och skyddade havsvikar, främst genom nedbrytning utan syretillträde av sedimentära djur- och växtrester.
 3. koprogent sediment

  koprogent sediment, inom geologin avlagring som till största delen består av material som passerat genom djurs tarmkanal.
 4. levertorv

  levertorv, äldre, folklig benämning på vissa alggyttjor rika på algslem och med leverartad konsistens och brunröd färg.