1. alginatfiber

  alginatfiber, textilfiber framställd av alginat, oftast kalciumalginat.
 2. alginater

  alginater, salter eller estrar av alginsyra, en gelbildande polysackarid som utvinns ur olika brunalgsarter.
 3. färgborttagningsmedel

  färgborttagningsmedel, vätska eller pasta som används för att luckra upp eller ta bort ett gammalt färgskikt.
 4. avtryck

  avtryck, negativ av käkar och tänder som görs med speciella avtrycksmassor, t.ex. alginat.
 5. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 6. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 7. brunalger

  brunalger, Phaeophyceae (tidigare divisionen Phaeophyna), klass i gruppen alger med cirka 1 500 nu levande arter.