1. ALGOL

  ALGOL, problemorienterat programspråk för datorer som främst användes i matematiska och vetenskapliga tillämpningar.
 2. Algol

  Algol, Demonstjärnan, β Persei, variabel stjärna i stjärnbilden Perseus.
 3. Algolvariabler

  Algolvariabler, benämning på stjärnor av typ förmörkelsevariabler, uppkallade efter prototypen stjärnan Algol i stjärnbilden Perseus.
 4. algologi

  algologi, fykologi, läran om algerna.
 5. algologi

  algologi, se smärtlindring.
 6. algologi

  1algologi [algologi´ el. aljologi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: algo-log-in
  Svensk ordbok
 7. algologi

  2algologi [algologi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: algo-log-in
  Svensk ordbok
 8. algolog

  1algolog [algolå´g el. aljolå´g] subst. ~en ~er ORDLED: algo-log-en
  Svensk ordbok
 9. algolog

  2algolog [algolå´g] subst. ~en ~er ORDLED: algo-log-en
  Svensk ordbok
 10. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.