1. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 2. algsvampar

  algsvampar, Phycomycetes, äldre gemensam beteckning på pisksvampar ( Chytridiomycota) och oksvampar ( Zygomycota) i riket svampar ( Fungi) samt äggsporsvampar ( Oomycota), hyfochytrider ( Hyphochytridiomycota), slemnät ( Labyrinthulomycota och Thraustochytridomycota) i riket Chromista.
 3. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 4. Alger

  Alger, arabiska Al-Jazāūir, huvudstad i Algeriet; 2,2 miljoner invånare (2010).
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 6. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 7. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 8. biologisk klocka

  biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.
 9. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 10. närsalt

  närsalt, ett salt vars joner växter och alger behöver som makronäringsämne eller mikronäringsämne.