1. algsvampar

  algsvampar, Phycomycetes, äldre gemensam beteckning på pisksvampar ( Chytridiomycota) och oksvampar ( Zygomycota) i riket svampar ( Fungi) samt äggsporsvampar ( Oomycota), hyfochytrider ( Hyphochytridiomycota), slemnät ( Labyrinthulomycota och Thraustochytridomycota) i riket Chromista.
 2. algsvamp

  al`gsvamp [alj-] subst. ~en ~ar ORDLED: alg--svamp-en
  Svensk ordbok
 3. Alger

  Alger är huvudstad i Algeriet och har 2,2 miljoner invånare.
 4. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 5. alg

  alg, se alger.
 6. Alga

  Alga ®, varumärke för sällskapsspel inom BRIO-koncernen.
 7. alg

  alg [al´j] subst. ~en ~er [al´j-] ORDLED: alg-en
  Svensk ordbok
 8. algor mortis

  algor mortis, likkyla, ett dödstecken.
 9. Horatio Alger

  Alger, Horatio, 1832–99, amerikansk författare.
 10. Alger Hiss

  Hiss, Alger, 1904–96, amerikansk jurist och ämbetsman, 1950 fälld av domstol för mened och dömd till fem års fängelse.