1. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 2. algsvampar

  algsvampar, Phycomycetes, äldre gemensam beteckning på pisksvampar ( Chytridiomycota) och oksvampar ( Zygomycota) i riket svampar ( Fungi) samt äggsporsvampar ( Oomycota), hyfochytrider ( Hyphochytridiomycota), slemnät ( Labyrinthulomycota och Thraustochytridomycota) i riket Chromista.
 3. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 4. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 5. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 6. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 7. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 8. producent

  producent är en organism som kan bygga upp näringsämnen.

 9. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.

 10. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.