1. alias

  alias är ett latinskt ord som betyder ’även kallad’.
 2. aliaseffekten

  aliaseffekten, alias, fenomen som uppkommer genom att två olika, periodiska funktioner kan sammanfalla om de mäts endast i punkter på konstant avstånd.
 3. Ali

  Ali (˙Alī ibn Abī Ṭālib), cirka 600–ca 661, kusin till Muhammed och en av de första som antog islam.

 4. Muhammad Ali

  Ali, Muhammad (till 1965 Cassius Clay), 1942–2016, amerikansk boxare, symbolgestalt i de svartas jämlikhetskamp.

 5. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 6. alias

  a´lias adv.
  Svensk ordbok
 7. Ali Baba

  Ali Baba är huvudpersonen i sagan om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna”.
 8. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 9. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 10. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.