1. alias

  alias är ett latinskt ord som betyder ’även kallad’.
 2. alias

  a´lias adv.
  Svensk ordbok
 3. aliaseffekten

  aliaseffekten, alias, fenomen som uppkommer genom att två olika, periodiska funktioner kan sammanfalla om de mäts endast i punkter på konstant avstånd.
 4. Ali

  Ali är en mycket viktig person inom islam.
 5. ALI

  ALI, Annual Limit on Intake, tidigare använt begrepp som avsåg den mängd (mätt i becquerel) av ett radioaktivt ämne som, om det tillfördes kroppen oralt, genom inhalation eller via huden gav en strålningsdos av 50 millisievert (mSv) per år.
 6. Ali Baba

  Ali Baba är huvudpersonen i sagan om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna”.
 7. Mahershala Ali

  Ali (ursprungligen Gilmore), Mahershalalhashbaz (Mahershala), född 1974, amerikansk skådespelare och rappare.

 8. Muhammad Ali

  Muhammad Ali är en av de mest berömda boxarna genom tiderna.
 9. Muhammad Ali

  Muhammad Ali, amerikansk boxare, se Ali.
 10. Mehmed Ali

  Mehmed Ali, vicekung av Egypten, se Muhammad Ali.