1. alicyklisk förening

  alicyklisk förening, cyklisk organisk-kemisk förening, där enbart kolatomer ingår i ringen/ringsystemet och där ingen av ringarna har aromatisk karaktär.
 2. aromater

  aromater, trivialbeteckning för alicykliska och aromatiska föreningar som ingår i mineralolja.
 3. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.
 4. tetrahedran

  tetrahedran, C 4H 4, ett alicykliskt kolväte.
 5. Otto Wallach

  Wallach, Otto, 1847–1931, tysk kemist, professor i organisk kemi vid universitetet i Göttingen 1889–1915.
 6. homocykliska föreningar

  homocykliska föreningar, isocykliska föreningar, inom organisk-kemisk nomenklatur benämning på cykliska föreningar med endast ett slags atomer i ringen.
 7. Ossian Aschan

  Aschan, Ossian, 1860–1939, finländsk kemist, professor vid Helsingfors universitet 1908–27, berömd för sina undersökningar i såväl grundvetenskapligt som tekniskt avseende av alicykliska organiska ämnen.
 8. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 9. terpener

  terpener, alicykliska kolväten samt syreinnehållande föreningar härledda ur dessa.
 10. geometrisk isomeri

  geometrisk isomeri, en typ av isomeri som betingas av att två atomer eller grupper av atomer kan inta olika lägen i förhållande till ett stelt strukturelement.