1. alienation

    alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
  2. Franz Kafka

    Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
  3. alienation

    alienation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: alien-at-ion-en
    Svensk ordbok
  4. anomi

    anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
  5. Karl Marx

    Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
  6. fetischism

    fetischism, ett ursprungligen antropologiskt begrepp, även använt bl.a. i den marxistiska ekonomin och i psykiatrin.
  7. Henri Lefebvre

    Lefebvre, Henri, 1901–91, fransk filosof och sociolog, professor i sociologi bl.a. vid Paris universitet, Nanterre.
  8. Wim Wenders

    Wenders, Wilhelm (Wim), född 14 augusti 1945, tysk filmregissör.

  9. Entfremdung

    Entfremdung (ty., ’fjärmande’), term bl.a. hos Hegel och den unge Marx, vanligen översatt med alienation.
  10. Marguerite Duras

    Duras (egentligen Donnadieu), Marguerite, född 4 april 1914, död 3 mars 1996, fransk författare och filmregissör.