1. alienera

  aliene´ra verb ~de ~t ORDLED: alien-er-ar SUBST.: alienerande, alienering; alienation
  Svensk ordbok
 2. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 3. Främlingen

  Främlingen, L’Étranger, roman av den franske författaren Albert Camus, utgiven 1942.

 4. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.

 5. Alberto Giacometti

  Giacometti, Alberto, 1901–66, schweizisk skulptör, målare och tecknare, från 1922 verksam i Paris.
 6. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 7. film noir

  film noir, term myntad av franska kritiker om en viss typ av Hollywoodfilmer, främst från perioden 1940–55, som skildrar en mörk värld av moraliskt tvetydiga krafter, där dubbelspel, svek och mord är stående inslag.
 8. Charles Fourier

  Fourier, Charles, född 7 april 1772, död 10 oktober 1837, fransk samhällsfilosof, en av den tidiga socialismens originellaste och mest färgstarka tänkare.
 9. Werner Herzog

  Herzog (egentligen Stipetic), Werner, född 1942, tysk filmregissör.

 10. Helena af Sandeberg

  af Sandeberg, Helena, född 1971, skådespelerska, utbildad vid Södra Latins teaterlinje och Actors Studio i New York.