1. alizarin

  alizarin (ytterst av arabiska al-asara, egentligen ’utpressad växtsaft’, av asara ’pressa’), 1,2-dihydroxiantrakinon, en syntetisk variant av det färgämne som utvinns från krapprot.
 2. färgämnen

  färgämnen, organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge föremål och material färg; jämför färgpigment.
 3. färgpigment

  färgpigment, olösliga ”pulver” i olika färger som kan användas till t.ex. målning eller tryck genom att blandas med ett bindemedel och påföras en yta; se färgämnen.
 4. krapprot

  krapprot, jordstammen av växtarten krapp och vissa andra arter i familjen mårväxter.
 5. Heinrich Caro

  Caro, Heinrich, 1834–1910, tysk kemist, intog såväl vetenskapligt som tekniskt och organisatoriskt en ledande ställning inom tysk färgämnesindustri under dess stora genombrott i slutet av 1800-talet.
 6. Carl Liebermann

  Liebermann, Carl, 1842–1914, tysk kemist, från 1873 professor vid Berliner Gewerbeakademie (från 1882 Berlins tekniska högskola), kusin till Max Liebermann.
 7. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 8. alisarin

  alisari´n subst. ~et el. ~en ORDLED: alisar-in-et
  Svensk ordbok