1. alkärr

  alkärr, typ av ängsskog på fuktig mark.
 2. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.

 3. klibbal

  klibbal, Alnus glutinosa, art i familjen björkväxter.
 4. Hallands Väderö

  Hallands Väderö, ö i Kattegatt 3 km väster om Torekov på Skånes nordvästkust; 3 km 2.
 5. härmsångare

  härmsångare, bastardnäktergal , gulsångare, Hippolais icterina, art i fågelfamiljen sångare.
 6. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 7. besksöta

  besksöta, Solanum dulcamara, art i familjen potatisväxter.

 8. blåmossa

  blåmossa, falsk vitmossa, Leucobryum glaucum, art bladmossa i ordningen Dicranales.
 9. bäckbräsma

  bäckbräsma, bäckkrasse , Cardamine amara, art i familjen korsblommiga växter.
 10. knottblomster

  knottblomster, Microstylis monophyllos (syn. Malaxis monophyllos), art i familjen orkidéer.