1. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 2. alka

  alka, se alkor.
 3. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.
 4. alkaliska jordartsmetaller

  alkaliska jordartsmetaller, de metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 2 ( IIA): beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium.
 5. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 6. alkalinitet

  alkalinitet, mått på vattnets förmåga att neutralisera syror, dvs. dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning.
 7. alkaliskt batteri

  alkaliskt batteri, primärcell (icke laddningsbart batteri) med elektrodkombinationen mangandioxid/zink i en alkalisk elektrolyt, används i ökande omfattning för konsumentprodukter på grund av att det har bättre belastningsegenskaper än det klassiska ”torrbatteriet” av Leclanchétyp.
 8. alkadiener

  alkadiener, acykliska kolväten innehållande två kol-koldubbelbindningar.

 9. alkalisk

  alkalisk är detsamma som basisk.
 10. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.