1. alka

  alka, se alkor.
 2. alka

  al`ka subst. ~n alkor ORDLED: alk-an
  Svensk ordbok
 3. alkalibergarter

  alkalibergarter, den serie av magmatiska bergarter som innehåller mer natrium och/eller kalium än som fordras för att bilda fältspat tillsammans med tillgängligt kisel; även de bergarter som har ett alkalikalkindex som är mindre än 51.
 4. Alkahest

  Alkahest, ett av Paracelsus skapat namn (kanske efter namnet på en alkemist) på det av alkemisterna eftersökta Menstrum universale, som tänktes kunna upplösa alla ämnen och därmed överträffa även elden.
 5. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.
 6. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 7. alkalifältspat

  alkalifältspat, en grupp fältspater som är fasta lösningar mellan eller avblandningar av kalifältspat K(AlSi 3O 8) och albit Na(AlSi 3O 8) i olika proportioner.
 8. alkazidprocessen

  alkazidprocessen, en av företaget BASF utvecklad metod att ta bort svavelväte från naturgas, syntesgas eller stadsgas.
 9. alkalikalkbergarter

  alkalikalkbergarter, den serie av magmatiska bergarter som har ett alkalikalkindex från och med 51 till och med 56.
 10. alkaptonuri

  alkaptonuri, sällsynt ämnesomsättningsrubbning kännetecknad av benägenhet för mörk, ibland nästan svart urin samt ledbesvär, med debut i medelåldern.