1. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.
 2. alkali

  alkali [al`- el. -ka´-] subst. ~t ~er ORDLED: al-kal-it
  Svensk ordbok
 3. alkalibergarter

  alkalibergarter, den serie av magmatiska bergarter som innehåller mer natrium och/eller kalium än som fordras för att bilda fältspat tillsammans med tillgängligt kisel; även de bergarter som har ett alkalikalkindex som är mindre än 51.
 4. alkalifältspat

  alkalifältspat, en grupp fältspater som är fasta lösningar mellan eller avblandningar av kalifältspat K(AlSi 3O 8) och albit Na(AlSi 3O 8) i olika proportioner.
 5. alkalikalkbergarter

  alkalikalkbergarter, den serie av magmatiska bergarter som har ett alkalikalkindex från och med 51 till och med 56.
 6. alkaliväxt

  alkaliväxt, växt som är genetiskt anpassad till högt pH-värde i marken.
 7. alkalisering

  alkalisering, tillsats av ämne med alkalisk reaktion.
 8. alkalitrof

  alkalitrof, term som används om sjöar som är rika på kalk men saknar fosfor- och kvävesalter.
 9. alkalinisering

  alkalinisering, jordmånsbildande process vid vilken saltrika marklager delvis urlakas på sina salter, varvid neutrala salter försvinner i högre grad än alkaliska.
 10. alkalicellulosa

  alkalicellulosa, vattenlöslig cellulosa, som är ett viktigt utgångsmaterial för många cellulosaderivat, t.ex. rayon och cellofan.