1. alkalibasalt

    alkalibasalt, alkaliolivinbasalt, finkornig, ibland porfyrisk, vulkanisk bergart, bestående av olivin, titanhaltig augit, plagioklas (labrador) samt accessoriskt uppträdande alkalifältspat, nefelin och/eller analcim.
  2. Vycor

    Vycor, benämning på en typ av kvartsglas som utvecklades på 1930-talet av det amerikanska företaget Corning Glass Works.