1. humus

    humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
  2. humussyror

    humussyror, melaninliknande polymera aromatiska syror (fenoler och karboxylsyror) med hög molekylmassa och okänd struktur.
  3. alkaloider

    alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.