1. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.
 2. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 3. kalium

  kalium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken K.
 4. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 5. ull

  ull, hår från får eller från andra djur, till exempel kanin, kamel och lama, som vid spinning och annan bearbetning får liknande egenskaper som fårull.
 6. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid.
 7. oxider

  oxider, kemiska föreningar mellan ett grundämne och syre i vilka syret utgör den elektronegativa beståndsdelen.
 8. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 9. tvättmedel

  tvättmedel, vattenlösliga kemikalier med rengörande förmåga.
 10. salter

  salter, kemiska föreningar som är uppbyggda av joner.