1. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.
 2. alkali

  alkali [al`- el. -ka´-] subst. ~t ~er ORDLED: al-kal-it
  Svensk ordbok
 3. kvicksilvermetoden

  kvicksilvermetoden, äldre process för framställning av klor och alkali, se klor–alkaliprocessen och elektrolys.
 4. avlutning

  avlutning, att med hjälp av stark alkali (t.ex. kaustiksoda) ta bort färglager eller smuts från trä- eller metallytor.
 5. klorhydriner

  klorhydriner, organiska föreningar innehållande en klorgrupp och en hydroxylgrupp, vanligen bundna till var sin av två intilliggande kolatomer.
 6. antoxantin

  antoxantin, föråldrad benämning på färglös eller gul flavonoid i växtcell, som blir starkt gulfärgad vid tillsats av alkali.
 7. alkalofil

  alkalofil, benämning på organism som är genetiskt anpassad till högt pH-värde.
 8. migrering

  migrering, blödning, i textiltekniken: vandring av ett tillfört ämne, t.ex. ett färgämne, appreturmedel eller alkali, från en del av ett textilmaterial till en annan.
 9. kalium

  kalium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken K.
 10. peptisering

  peptisering, finfördelning av ett ämne i en vätska, varvid ett kolloidalt system bildas.