1. alkalihydroxid

  alkalihydroxid, kemisk förening av en alkalimetall och en hydroxidjon, OH .
 2. alkaliska jordartsmetaller

  alkaliska jordartsmetaller, de metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 2 ( IIA): beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium.
 3. oxidering

  oxidering, ytbehandling av stålföremål syftande till att ge dessa tilltalande svarta, blåa eller bruna oxidbeläggningar.
 4. germanium

  germanium, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Ge, halvledare.

 5. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.
 6. alkalilut

  alkalilut, äldre benämning på koncentrerade vattenlösningar av alkalimetallernas hydroxider (jämför alkalihydroxid).
 7. antimon

  antimon, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15 (kvävegruppen), kemiskt tecken Sb (av latin stibium).

 8. molybden

  molybden, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kromgruppen, kemiskt tecken Mo.
 9. nickel

  nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.