1. alkaloid

  alkaloid, se alkaloider.
 2. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 3. alkaloid

  alkaloi´d subst. ~en ~er ORDLED: al-kalo-id-en
  Svensk ordbok
 4. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 5. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad.
 6. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.
 7. koffein

  koffein, 1,3,7-trimetylxantin, 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dione, alkaloid i gruppen puriner som tillsammans med teofyllin finns dels i bönorna från kaffebusken, dels i blad från tebusken.

 8. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.
 9. rökning

  rökning, inandning (inhalation) och insugning av rökgaser som innehåller ämnen med biologisk-farmakologisk verkan.

 10. extraktion

  extraktion, metoden att separera eller lösa ut bestämda beståndsdelar ur en blandning av ämnen genom att utnyttja den större lösligheten hos en eller flera av komponenterna i ett tillsatt extraktionsmedel (lösningsmedel).