1. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.
 2. alkan

  alkan, se alkaner.
 3. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 4. alkylgrupp

  alkylgrupp, klassifikatorisk benämning på den kolvätegrupp som härleds genom borttagande av en väteatom från en alkan.
 5. homolog

  homolog, inom organisk kemi sägs ämnen som tillhör samma ämnesklass och vars molekylformler skiljer sig från varandra med CH 2 eller en heltalsmultipel därav bilda en homolog serie; de kallas inbördes homologer.
 6. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 7. alkener

  alkener är omättade kolväten som innehåller minst en dubbelbindning.

 8. alkyner

  alkyner är kolväten som innehåller minst en trippelbindning.

 9. Charles Valentin Alkan

  Alkan (egentligen Morhange), Charles Valentin, 1813–88, fransk pianist och kompositör.
 10. paraffiner

  paraffiner, äldre benämning på mättade alifatiska kolväten (alkaner) med den allmänna formeln C nH 2n+2.