1. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.
 2. Alkanna

  Alkanna, det vetenskapliga namnet på växtsläktet alkannor.
 3. alkanna

  alkanna, Alkanna tinctoria, art i familjen strävbladiga växter.
 4. alkan

  alkan, se alkaner.
 5. alkanna

  alkann`a subst. ~n alkannor ORDLED: al-kann-an
  Svensk ordbok
 6. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 7. alkylgrupp

  alkylgrupp, klassifikatorisk benämning på den kolvätegrupp som härleds genom borttagande av en väteatom från en alkan.
 8. homolog

  homolog, inom organisk kemi sägs ämnen som tillhör samma ämnesklass och vars molekylformler skiljer sig från varandra med CH 2 eller en heltalsmultipel därav bilda en homolog serie; de kallas inbördes homologer.
 9. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 10. alkener

  alkener är omättade kolväten som innehåller minst en dubbelbindning.