1. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 2. alkohol

  alkohol, organisk-kemisk förening tillhörande ämnesgruppen alkoholer.
 3. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 4. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.
 5. alkoholpolitik

  alkoholpolitik, samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker.
 6. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 7. alkoholkonsumtion

  alkoholkonsumtion, förbrukning av alkohol i form av alkoholdrycker.

 8. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.

 9. alkoholdehydrogenas

  alkoholdehydrogenas, ett enzym som omvandlar etanol och andra alkoholer till aldehyd eller keton.
 10. alkoholdrycker

  alkoholdrycker, samlingsterm för dryckesslagen spritdrycker, vin, starköl och öl.