1. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 2. alkohol

  alkohol, organisk-kemisk förening tillhörande ämnesgruppen alkoholer.
 3. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok
 4. Alkohol & Narkotika

  Alkohol & Narkotika, tidskrift, utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

 5. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol är alkohol med tillsats av ett illasmakande eller giftigt ämne.
 6. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 7. rådgivning i alkohol- och narkotikafrågor

  rådgivning i alkohol- och narkotikafrågor, se RIA.
 8. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, organisation för spridande av saklig information i alkoholfrågor, se CAN.
 9. Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

  Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, RFMA, bildat 1954 som Svenska nykterhetsfrämjandet, nuvarande namn sedan 1965, samorganisation av ett 50-tal fristående organisationer.

 10. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).