1. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 2. alkohol

  alkohol, organisk-kemisk förening tillhörande ämnesgruppen alkoholer.
 3. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 4. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.
 5. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 6. alkoholpolitik

  alkoholpolitik, samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker.
 7. alkoholdrycker

  alkoholdrycker, samlingsterm för dryckesslagen spritdrycker, vin, starköl och öl.

 8. alkoholkonsumtion

  alkoholkonsumtion, förbrukning av alkohol i form av alkoholdrycker.

 9. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 10. alkoholdehydrogenas

  alkoholdehydrogenas, ett enzym som omvandlar etanol och andra alkoholer till aldehyd eller keton.