1. alkoholberoende

  alkoholberoende, se alkoholism.
 2. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.

 3. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 4. kriminalvård

  kriminalvård är statens organisation för att hålla människor i fängelse och för att övervaka personer som fått andra brottspåföljder (straff).
 5. Alice Cooper

  Cooper, Alice, ursprungligen Vincent Furnier, född 1948, amerikansk rocksångare.

 6. Minnesotamodellen

  Minnesotamodellen, inriktning inom behandlingen av personer med missbruk och beroende, utvecklad i Minnesota, USA, sedan mitten av 1980-talet tillämpad även i Sverige.

 7. blandmissbruk

  blandmissbruk, samtidig användning av flera beroendeframkallande medel.

 8. alkoholpsykoser

  alkoholpsykoser, sjukliga tillstånd till vilka främst räknas patologiskt rus, delirium tremens, Wernicke-Korsakoffs syndrom och alkoholparanoia.
 9. Hazelden Foundation

  Hazelden Foundation, amerikansk ideell stiftelse grundad 1949 för att erbjuda behandling av alkohol- och drogberoende personer.

 10. körkortsmedicin

  körkortsmedicin, benämning på utredning och bedömning av eventuella medicinska hinder för innehav av körkort.