1. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.

 2. fetalt alkoholsyndrom

  fetalt alkoholsyndrom, FAS, förändringar som uppstår hos fostret till följd av moderns alkoholkonsumtion.
 3. fosterskada

  fosterskada, inverkan som ger en bestående skada på utvecklingen hos ett foster (eller ett embryo).
 4. Jordan B. Peterson

  Peterson, Jordan B., född 1962, kanadensisk psykolog, författare och föreläsare, professor vid University of Toronto sedan 1998.

 5. folkhälsa

  folkhälsa, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning.
 6. hjärtsvikt

  hjärtsvikt, hjärtinkompensation, hjärtinsufficiens, sjukdomstillstånd som beror på att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt.