1. alkoholdrycker

  alkoholdrycker, samlingsterm för dryckesslagen spritdrycker, vin, starköl och öl.

 2. alkoholkonsumtion

  alkoholkonsumtion, förbrukning av alkohol i form av alkoholdrycker.

 3. droger

  droger, substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull.

 4. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 5. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 6. vin

  vin, enligt alkohollagen (2010:1622) en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft samt sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.

 7. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 8. alkoholpolitik

  alkoholpolitik, samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker.
 9. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).
 10. förbudsomröstningen

  förbudsomröstningen, rådgivande folkomröstning om förbud mot försäljning av alkoholdrycker 1922.