1. karbinol

    karbinol, benämning på metylalkohol, CH3OH, som har använts för att systematisera alkoholers namn, t.ex. trimetylkarbinol för (CH3)3C–OH.

  2. kemi

    kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.