1. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 2. folkrörelser

  folkrörelser kallas stora föreningar eller organisationer som bildats av människor med vilja att förändra.
 3. must

  must, dryck av bär- eller fruktsaft, ofta av äpplen.
 4. julmust

  ju`lmust subst. ~en ORDLED: jul--must-en
  Svensk ordbok