1. alkoholistlag

  alkoholistlag, tidigare benämning på lagstiftning om vård av personer med alkoholmissbruk.

 2. alkoholist

  alkoholis´t subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-ist-en
  Svensk ordbok
 3. alkoholistvård

  alkoholistvård, se alkoholism och missbruksvård.

 4. alkoholistanstalt

  alkoholistanstalt, tidigare allmän benämning på vårdinstitution för personer med alkoholmissbruk.

 5. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 6. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 7. alkoholistanstalt

  alkoholis`tanstalt subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-ist--an-stalt-en
  Svensk ordbok
 8. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 9. folsyra

  folsyra, vattenlösligt vitamin som räknas till B-vitamingruppen.

 10. Anonyma Alkoholister

  Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister, bildad 1935 i USA; se  AA.