1. alkoholistanstalt

  alkoholistanstalt, tidigare allmän benämning på vårdinstitution för personer med alkoholmissbruk.

 2. alkoholistanstalt

  alkoholis`tanstalt subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-ist--an-stalt-en
  Svensk ordbok
 3. Venngarn behandlingshem

  Venngarn behandlingshem, tidigare behandlingshem som låg i anslutning till Venngarns slott.

 4. tork

  tork [tår´k] subst. ~en ~ar ORDLED: tork-en
  Svensk ordbok
 5. anstalt

  an`stalt subst. ~en ~er ORDLED: an--stalt-en
  Svensk ordbok