1. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 2. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 3. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).
 4. folsyra

  folsyra, vattenlösligt vitamin som räknas till B-vitamingruppen.

 5. missbruksvård

  missbruksvård, beroendevård, vård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika i sådan omfattning att de blir beroende och/eller får medicinska, psykiska eller sociala skador.

 6. AA

  AA, Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister, bildad 1935 i Akron, Ohio, USA, av börsmäklaren Bill Wilson (1895–1971) och kirurgen Robert Smith (1879–1950), båda med grava alkoholproblem.

 7. frivillig social organisation

  frivillig social organisation, frivilligorganisation vars mål och verksamhet inriktas på ökad välfärd för individer och grupper.
 8. tiamin

  tiamin, aneurin, vitamin B1, vattenlösligt vitamin som innehåller en svavelgrupp och en aminogrupp.
 9. Narcotics Anonymous

  Narcotics Anonymous, NA, organisation av självhjälpsgrupper för narkotikamissbrukare, bildad 1953 i USA som en sidoorganisation till AA-rörelsen för alkoholister.

 10. Anonyma Alkoholister

  Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister, bildad 1935 i USA; se  AA.