1. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 2. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 3. dipsomani

  dipsomani (nylat. dipsomania, av grekiska dipsos ’törst’ och mania ’raseri’, ’vansinne’), tidigare använd benämning på alkoholmissbruk, särskilt på s.k. periodsupande.
 4. klometiazol

  klometiazol, läkemedel med lugnande och sömngivande effekt.
 5. Dipsan

  Dipsan ®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.
 6. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.
 7. gamma-glutamyltransferas

  gamma-glutamyltransferas, gamma-glutamyltranspeptidas, gamma-GT eller bara GT, ett cellmembranbundet enzym som finns framför allt i lever, bukspottkörtel och njurar.
 8. periodsupande

  periodsupande, allmän benämning på alkoholmissbruk där perioder med kraftigt ökat alkoholintag växlar med perioder med till synes ringa eller inget intag.
 9. nykterhetsvård

  nykterhetsvård, tidigare kallad alkoholistvård, 1955–81 officiell benämning på hjälp till och vård av alkoholmissbrukare enligt 1954 års nykterhetsvårdslag.
 10. Muhammad Shukri

  Shukri, Muhammad, 1935–2003, marockansk författare.