1. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 2. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 3. dipsomani

  dipsomani (nylat. dipsomania, av grekiska dipsos ’törst’ och mania ’raseri’, ’vansinne’), tidigare använd benämning på alkoholmissbruk, särskilt på s.k. periodsupande.
 4. nykterhetsvård

  nykterhetsvård, tidigare kallad alkoholistvård, 1955–81 officiell benämning på hjälp till och vård av alkoholmissbrukare enligt 1954 års nykterhetsvårdslag.
 5. gamma-glutamyltransferas

  gamma-glutamyltransferas, gamma-glutamyltranspeptidas, gamma-GT eller bara GT, ett cellmembranbundet enzym som finns framför allt i lever, bukspottkörtel och njurar.
 6. klometiazol

  klometiazol, läkemedel med lugnande och sömngivande effekt.
 7. Dipsan

  Dipsan ®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.
 8. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.
 9. alkoholistlag

  alkoholistlag, tidigare benämning på lagstiftning om vård av alkoholmissbrukare.
 10. Älvgården

  Älvgården, egentligen Behandlingshemmet Älvgården , LVM-hem med Statens institutionsstyrelse som huvudman, beläget i Hedemora, Dalarnas län; grundat 1922 som erkänd vårdanstalt för alkoholmissbrukare.