1. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 2. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 3. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 4. abstinens

  abstinens är när man undviker något som man ofta brukar använda, till exempel kaffe eller alkohol.
 5. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.

 6. hem för vård eller boende

  hem för vård eller boende, HVB, beteckning för institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.

 7. Brattsystemet

  Brattsystemet, motbokssystemet, ett system för restriktioner vid inköp av sprit och vin, grundat på ett förslag av Ivan Bratt och infört stegvis under första världskriget; avskaffat 1955.

 8. förebyggande hälso- och sjukvård

  förebyggande hälso- och sjukvård, samlingsterm för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras.

 9. opportunistiska infektioner

  opportunistiska infektioner, infektioner med mikroorganismer som i normala fall är harmlösa, s.k. opportunister.
 10. dipsomani

  dipsomani, tidigare använd benämning på alkoholmissbruk, särskilt på så kallat periodsupande.