1. alkoholskador

  alkoholskador, se alkoholism och alkoholbetingade sjukdomar.
 2. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 3. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 4. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 5. alkohol

  alkohol, organisk-kemisk förening tillhörande ämnesgruppen alkoholer.
 6. fetalt alkoholsyndrom

  fetalt alkoholsyndrom, FAS, förändringar som uppstår hos fostret till följd av moderns alkoholkonsumtion.
 7. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.
 8. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 9. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 10. glukos

  glukos, glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C 6H 12O 6).