1. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 2. alkoholtest

  alkoholtest [al`- el. -hå`l-] subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: alko-hol--test-et
  Svensk ordbok
 3. alkotest

  al`kotest subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: alko--test-et
  Svensk ordbok
 4. alkometer

  alkome´ter subst. ~n alkometrar ORDLED: alko--metr-ar
  Svensk ordbok
 5. varannan

  varannan [-an`- äv. -an´-] pron. vartannat ORDLED: var--ann-an
  Svensk ordbok