1. alkolås

    alkolås, teknisk anordning kopplad till ett fordons tändsystem som omöjliggör att det kan startas eller köras av en alkoholpåverkad förare.
  2. alkolås

    al`kolås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: alko--lås-et
    Svensk ordbok