1. alkyd

  alkyd, polyester som modifierats genom reaktion med en fettsyra eller fettsyraglycerid.
 2. alkydfärg

  alkydfärg är en målarfärg som har alkyder som bindemedel.
 3. alkyd

  alkyd [-ky´d] subst. ~en ~er ORDLED: alk-yd-en
  Svensk ordbok
 4. alkydlack

  alkydlack, en alkyd med så liten tillsats av pigment och fyllmedel att den förblir transparent.
 5. estrar

  estrar är kemiska föreningar som bildas då en organisk syra reagerar med en alkohol.

 6. polyester

  polyester, polymer med estergrupper, –R–CO–O–, där R är en kolväte­grupp i kedjemolekylerna.

 7. spackelfärg

  spackelfärg, massa av halvfast, salvliknande konsistens, bestående av pigment dispergerat i ett bindemedel.
 8. sojaolja

  sojaolja, vegetabilisk olja som framställs ur sojabönor nästan uteslutande genom extraktion.
 9. tallolja

  tallolja, råtallolja, biprodukt från sulfatmassatillverkningen, utvunnen första gången 1899 i Skutskär.
 10. oljefärg

  oljefärg består av färgpigment blandat med lösningsmedel och en olja som kan torka.