1. alkydlack

    alkydlack, en alkyd med så liten tillsats av pigment och fyllmedel att den förblir transparent.
  2. lack

    lack, ytbehandlingsmaterial bestående av bindemedel, lösningsmedel och eventuella tillsatsämnen, avsett att anbringas på en yta för att efter torkning bilda ett fast, genomsynligt skikt med god motståndskraft mot mekanisk och kemisk påverkan.