1. alkyl-

  alkyl-, prefix i organisk-kemisk nomenklatur, som markerar förekomsten av en alkylgrupp i en molekyl.
 2. alkylfenoler

  alkylfenoler, generell benämning på fenoler som innehåller en eller flera alkylgrupper.
 3. alkylhalogenider

  alkylhalogenider, organisk-kemisk ämnesklass som härleds ur alkaner genom att en eller flera väteatomer ersätts med en eller flera halogenatomer.
 4. alkyl

  alkyl [-ky´l] subst. ~en ~er ORDLED: alk-yl-en
  Svensk ordbok
 5. alkylarylsulfonat

  alkylarylsulfonat, generell benämning på ytaktiva ämnen som framställs genom sulfonering av alkylbensener.
 6. alkylfenoletoxylater

  alkylfenoletoxylater, alkylfenoletoxilater, derivat av alkylfenoler som tillhör gruppen nonjoniska tensider.
 7. alkylklorider

  alkylklorider, organisk-kemisk äm­nes­klass i vilken en väteatom i en alkan utbytts mot en kloratom.
 8. alkylbensener

  alkylbensener, generell benämning på organisk-kemiska föreningar i vilka väteatomer (en eller flera) i en bensenring ersatts med alkylgrupper.
 9. alkylgrupp

  alkylgrupp, klassifikatorisk benämning på den kolvätegrupp som härleds genom borttagande av en väteatom från en alkan.
 10. alkyljodider

  alkyljodider, organisk-kemisk ämnes­klass i vilken en väteatom i en alkan utbytts mot en jodatom.