1. alla hjärtans dag

  alla hjärtans dag, en i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari.

 2. allel

  allel är en variant av en gen (ett arvsanlag).

 3. ALL

  ALL, beteckning för lek, valuta i Albanien.
 4. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 5. allmosa

  allmosa, gåva till fattiga.
 6. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 7. allians

  allians, folkrättslig term för en säkerhetspolitisk överenskommelse mellan stater, oftast rörande försvarssamarbete och ömsesidigt bistånd i händelse av krig, t.ex. NATO.
 8. allusion

  allusion är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man syftar på något utan att man direkt talar eller skriver om det.
 9. allmänprevention

  allmänprevention, generalprevention, den verkan som bestraffning har på allmänhetens benägenhet att begå brott.
 10. allmän rösträtt

  allmän rösträtt, rätt för alla vuxna oberoende av kön, ras, inkomst och förmögenhet att delta i val, infördes i en rad länder i början av 1900-talet.