1. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 2. alla hjärtans dag

  alla hjärtans dag, en i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari.

 3. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 4. allmänprevention

  allmänprevention, generalprevention, den verkan som bestraffning har på allmänhetens benägenhet att begå brott.
 5. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 6. allians

  allians, folkrättslig term för en säkerhetspolitisk överenskommelse mellan stater, oftast rörande försvarssamarbete och ömsesidigt bistånd i händelse av krig, t.ex. NATO.
 7. allmosa

  allmosa, gåva till fattiga.
 8. allmän rösträtt

  allmän rösträtt, rätt för alla vuxna oberoende av kön, ras, inkomst och förmögenhet att delta i val, infördes i en rad länder i början av 1900-talet.
 9. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 10. allierad

  allierad, bundsförvant.