1. allé

  allé, väg eller gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i enkla rader men ibland även i flerdubbla led.
 2. Alle

  Alle, det vetenskapliga namnet på ett släkte alkor med en art, alkekung.
 3. alle

  alle-, lulesamiskt ortnamnselement med betydelsen ’väst-’, ’västlig’, ’nordväst-’, ’nordvästlig’ (egentligen ’åt det håll som älvarna kommer ifrån’).
 4. allé

  allé subst. ~n ~er ORDLED: all-én
  Svensk ordbok
 5. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.