1. Allens lag

  Allens lag, Allens klimatregel, ekologisk regel, formulerad av J.A. Allen ( 1838–1921), med innebörden att utskjutande kroppsdelar (t.ex. öron och svans) hos varmblodiga djur i relation till kroppsstorleken är mindre i kallt klimat än i varmt.
 2. ALL

  ALL, beteckning för lek, valuta i Albanien.
 3. ALL

  ALL, förkortning för akut lymfatisk leukemi.
 4. Alle

  Alle, det vetenskapliga namnet på ett släkte alkor med en art, alkekung.
 5. Allas

  Allas, till 1997 Allas Veckotidning, veckotidning, grundad i Malmö 1931 som komplement till Hemmets Veckotidning.

 6. Aller

  Aller, flod i Tyskland; rinner västerut över nordtyska låglandet, vidare genom Wolfsburg och Celle; 256 km.
 7. alle

  alle-, lulesamiskt ortnamnselement med betydelsen ’väst-’, ’västlig’, ’nordväst-’, ’nordvästlig’ (egentligen ’åt det håll som älvarna kommer ifrån’).
 8. allor

  allor, dubbelt kast, uttryck inom framför allt brädspel som innebär att tärningarna visar lika.
 9. allé

  allé, väg eller gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i enkla rader men ibland även i flerdubbla led.
 10. allen

  allen, 1,2-propadien, CH 2=C=CH 2, en färglös gas, det enklaste kolvätet med kumulerade dubbelbindningar (se alkadiener).