1. allofon

  allofon, en i språket förekommande uttalsvariant av ett givet fonem (språkljud).
 2. Alliance Française

  Alliance Française, sammanslutning med syfte att utanför Frankrike sprida kunskap om franska språket och litteraturen samt om fransk vetenskap och konst.
 3. hemliga språk

  hemliga språk är konstgjorda språk som talas när man vill att utomstående inte ska förstå.
 4. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 5. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 6. Lettland

  Lettland är ett land i Europa.

 7. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.
 8. Svensklärarföreningen

  Svensklärarföreningen, före 1970 Modersmålslärarnas förening, den äldsta sammanslutningen för en enskild lärarkategori i Sverige.
 9. kreolspråk

  kreolspråk är ett språk som har fått de flesta orden från ett visst språk samtidigt som sättet att ställa samman orden inte alls stämmer överens med just det språket.
 10. pop

  pop är ett samlingsnamn på olika musikstilar och viss bildkonst.