1. alla själars dag

  alla själars dag, minnesdag 2 november över de döda med förbön för dem, ingående i det romersk-katolska kyrkoåret sedan omkring år 1000.
 2. Allas

  Allas, till 1997 Allas Veckotidning, veckotidning, grundad i Malmö 1931 som komplement till Hemmets Veckotidning.

 3. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 6. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.