1. Allas

  Allas, till 1997 Allas Veckotidning, veckotidning, grundad i Malmö 1931 som komplement till Hemmets Veckotidning.

 2. allas krig mot alla

  allas krig mot alla, känt uttryck i den engelske filosofen Thomas Hobbes verk ”Leviathan” (1651).
 3. alla själars dag

  alla själars dag, minnesdag 2 november över de döda med förbön för dem, ingående i det romersk-katolska kyrkoåret sedan omkring år 1000.
 4. ALL

  ALL, beteckning för lek, valuta i Albanien.
 5. ALL

  ALL, förkortning för akut lymfatisk leukemi.
 6. Alle

  Alle, det vetenskapliga namnet på ett släkte alkor med en art, alkekung.
 7. Aller

  Aller, flod i Tyskland; rinner västerut över nordtyska låglandet, vidare genom Wolfsburg och Celle; 256 km.
 8. alle

  alle-, lulesamiskt ortnamnselement med betydelsen ’väst-’, ’västlig’, ’nordväst-’, ’nordvästlig’ (egentligen ’åt det håll som älvarna kommer ifrån’).
 9. allor

  allor, dubbelt kast, uttryck inom framför allt brädspel som innebär att tärningarna visar lika.
 10. allé

  allé, väg eller gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i enkla rader men ibland även i flerdubbla led.