1. alldeles

  all`deles adv. ORDLED: all--del-es
  Svensk ordbok
 2. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 3. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 4. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 5. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 6. näsapa

  näsapa, Nasalis larvatus, art i underfamiljen bladapor.
 7. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen kallas regeln om att alla människor har rätt att läsa brev och andra dokument, även e-post, som finns hos statliga och kommunala myndigheter.
 8. Sapfo

  Sapfo var en grekisk diktare under antiken.
 9. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 10. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.