1. allel

  allel är en variant av en gen (ett arvsanlag).

 2. allelopati

  allelopati, vissa växters förmåga att avge ämnen som hindrar andra växters utveckling eller på annat sätt påverkar dessa negativt.
 3. alleluia

  alleluia, den grekiska och latinska formen av ordet halleluja; beteckning för en särskild sång i den romersk-katolska mässan.
 4. lokus

  lokus, term inom biologi och medicin, se locus.
 5. överkorsning

  överkorsning är när delar av två kromosomer i ett kromosompar (två homologa kromosomer) utbyter delar med varandra. Överkorsning sker normalt under meiosen.

 6. recessiv

  recessiv är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som måste finnas på båda kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.

 7. homozygoti

  homozygoti är att det finns samma variant av en gen (samma allel) i de båda homologa kromosomerna i ett kromosompar.
 8. heterozygoti

  heterozygoti är att det finns olika varianter av en gen (olika alleler) i de båda homologa kromosomerna i ett kromosompar.
 9. blodgrupp

  blodgrupp är ett sätt att dela in blod från olika personer beroende på om det finns eller saknar vissa molekyler på blodcellernas (blodkropparnas) yta.

 10. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.