1. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 2. allemande

  allemande, gemensam benämning på olika pardanser och dansrörelser i flera länder.
 3. allemanssparande

  allemanssparande, 1984–98 statssubventionerad sparandeform för allmänheten.
 4. allemansfond

  allemansfond, tidigare sparandeform, se allemanssparande.
 5. allemansradio

  allemansradio, försöksverksamhet 1981–83 vid två radiostationer (Radio Gävleborg och Radio Kristianstad) inom Sveriges Lokalradio AB (LRAB) med program producerade av amatörer med teknisk assistans av radiostationerna.
 6. allemansfond

  all`emansfond subst. ~en ~er ORDLED: alle-mans--fond-en
  Svensk ordbok
 7. allemansrätt

  all`emansrätt subst. ~en ORDLED: alle-mans--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. allemanssparande

  all`emanssparande subst. ~t ORDLED: alle-mans--spar-and-et
  Svensk ordbok
 9. Ove Allansson

  Allansson, Ove, 1932–2016, författare, medarbetare i fackförbundstidningen Sjömannen.
 10. ironi

  ironi, i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.