1. lavendel

  lavendel, Lavandula angustifolia, art i familjen kransblommiga växter.

 2. allergen

  allergen, allergiframkallande ämne.
 3. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 4. polymorfism

  polymorfism, biologisk term för mångformighet i något avseende, t.ex. fenomenet att individerna i en population förekommer i två eller fler tydligt skilda former, morfer, med olika utseenden eller fysiologiska egenskaper.
 5. atopi

  atopi, ärftlig benägenhet att bilda antikroppar av typ IgE mot omgivningssubstanser (allergener).
 6. allergi

  allergi är överkänslighet mot vissa bestämda ämnen.
 7. nässelutslag

  nässelutslag, urticaria, urtikaria, tidigare nässelfeber, en vanlig sjukdom som består av snabbt uppkommande, bleka, lätt upphöjda hudförändringar, kvaddlar ( urticae), med omgivande rodnad.
 8. dermatit

  dermatit, hudinflammation, samlingsterm för ett flertal hudsjukdomar där inflammation är den huvudsakliga processen.
 9. hösnuva

  hösnuva, pollenallergi, allergisk snuva, allergisk rinit, symtombild som beror på allergisk reaktion i näs­slemhinnan mot substanser (allergener) i inandningsluften, främst pollen.

 10. medicinsk geografi

  medicinsk geografi, beskrivning och analys av sjukdomars geografiska utbredning och spridningsförlopp samt av deras samband med omgivningen, med hjälp av geografiska metoder.