1. eksem

  eksem, vanligt förekommande långvarig hudsjukdom som ger torr kliande hud och som i regel börjar före 6 månaders ålder.
 2. RAST

  RAST, radio allergo sorbent test, metod för bestämning av mängden IgE-antikroppar (reaginer) mot ett visst allergiframkallande ämne, allergen.
 3. hudtest

  hudtest, undersökning som utförs vid misstänkt allergisk sjukdom.
 4. allergisk snuva

  allergisk snuva, allergisk rinit, snuva och nysningar som orsakas av allergi mot ett eller flera allergener i inandningluften.
 5. överkänslighet

  överkänslighet, sjukligt ökad känslighet för sådana yttre faktorer som inte framkallar några obehag hos flertalet personer.
 6. hyposensibilisering

  hyposensibilisering, specifik immunterapi, SIT, allergivaccination, behandlingsform vid allergi vilken avses minska patientens känslighet för det allergiframkallandet ämnet (allergenet) och därmed reducera symtomen.
 7. sensibilisering

  sensibilisering, inom immunologin den förändring av kroppens immunläge som kan uppstå vid exposition för ett främmande ämne – ett antigen – och som resulterar i ett (sekundärt) immunsvar vid förnyad tillförsel av antigenet.
 8. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).