1. allergi

  allergi är överkänslighet mot vissa bestämda ämnen.
 2. allergi

  allergi [-gi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: all-erg-in
  Svensk ordbok
 3. Riksförbundet mot astma–allergi

  Riksförbundet mot astma–allergi, RmA, se Astma- och Allergiförbundet.
 4. allergiker

  allergiker, person med allergi.
 5. allergisk snuva

  allergisk snuva, allergisk rinit, snuva och nysningar som orsakas av allergi mot ett eller flera allergener i inandningluften.
 6. allergiker

  aller´giker [-gi-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: all-erg-ik-ern
  Svensk ordbok
 7. allergisk

  aller´gisk [-gi-] adj. ~t ORDLED: all-erg-isk
  Svensk ordbok
 8. allergisanering

  allergisanering [-gi`-] subst. ~en ~ar ORDLED: all-ergi--san-er-ing-en
  Svensk ordbok
 9. Astma- och Allergiförbundet

  Astma- och Allergiförbundet, rikstäckande handikapporganisation bildad 1956.
 10. hösnuva

  hösnuva är en mycket vanlig allergi; se allergi.